Bestyrelse

Kongeåhallen er en selvejende institution med følgende bestyrelse.

Formand : Jan Puggaard
Telefon : 60 35 15 78
E-mail : pugge@stofanet.dk
Næstformand : Henrik Elbæk Sørensen
Telefon :40 10 54 09
E-mail : djuve@bbsyd.dk
Sekretær : Kaj Abrahamsen
Telefon : 40 29 45 78
E-mail kajabrahamsen@outlook.dk
Kasserer : Ole Strande
Telefon : 21 43 33 64
E-mail : sanneogole@sol.dk
Udpeget af byrådet : Kurt Bjerrum
Telefon : 22 95 52 66
E-mail : fam.bjerrum@bbsyd.dk