Daglige ledere

Kongeåhallen ledes af halinspektør Erik Knudsen.

Erik kan kontaktes på tlf. 22 91 11 39 eller e-mail kongeaahallen@stofanet.dk