Daglige ledere

Kongeåhallen ledes af halinspektør Peter Lyngesen.

Peter kan kontaktes på tlf.: 23 70 34 77 eller e-mail: kongeaahallen@stofanet.dk